अनौंठो, टेम्भिस्ट बिट बिट इलेक्ट्रॉनिक बिट र ओछ्यानमा तिमीलाई के लाग्छ, सीडी?